STAVEBNINY U KOMÍNA, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 11904-3/2014-ERU

Účastník řízení tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 28. června 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Přemyslovice u domu č. p. 370 zemní práce v souvislosti se stavbou: „Stavební úpravy silnice III/36630 Přemyslovice", kdy prostřednictvím zemního stroje – bagru došlo břitem lžíce tohoto zemního stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 25, a dne 11. srpna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Hranice na ulici K. Čapka u domu č. p. 2006 zemní práce v souvislosti se stavbou: „Stavba skleníků – kontejnerovna", kdy prostřednictvím zemního stroje došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, čímž došlo k poškození plynárenských zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost STAVEBNINY U KOMÍNA, s.r.o., se sídlem Dolní Novosadská č. p. 516/84, 779 00 Olomouc - Nové Sady, IČ: 26823411

Datum nabytí právní moci: 31. 12. 2014

Ke stažení

Obsah

Sdílejte