Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 10761-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení činnost, v důsledku které došlo k poškození plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s., se sídlem č.p. 65, 431 51 Okounov, IČO: 25028316

Datum nabytí právní moci: 15. 11. 2018

                  

Obsah

Sdílejte

Share icon