Stavební sdružení Boštík s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 04647-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 8. srpna 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Poříčí u Litomyšle strojně zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Stavební sdružení Boštík s.r.o., se sídlem č. p. 117, 570 01 Poříčí u Litomyšle, IČO: 25936484

Datum nabytí právní moci: 14. 3. 2018

druhý stupeň

Ke stažení

Obsah

Sdílejte