Stavební firma Horvát s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 01192-3/2018-ERU

Obviněný, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 29. června 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Chržín zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Stavební firma Horvát s.r.o., se sídlem Kolín III, Zahradní 46, 280 02 Kolín, IČO: 26446766

Datum nabytí právní moci: 6. 3. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte