Stavební firma Bardzák s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 08817-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 5. června 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Svor zemní práce související s realizací stavby „Chodníky pro zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Svor podél silnice č. I/9 v k. ú. Svor", kdy při strojním provádění výkopových prací pro opěrnou zídku došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE Dn 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Stavební firma Bardzák s.r.o., se sídlem Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ: 287 45 001

Datum nabytí právní moci: 23. 10. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon