Stavební bytové družstvo občanů v Litomyšli – rozhodnutí k nedodržení závazného postupu při kalkulaci ceny

Číslo jednací: 01810-8/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, nedodržel při vyúčtování ceny tepelné energie v roce 2011 podmínky cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2010, k cenám tepelné energie, ve znění změn účinném pro rok 2011, tím, že do ceny tepelné energie za rok 2011 vyúčtované do objektů na adrese Mařákova 1106 – 1113, Litomyšl, zahrnul ekonomicky neoprávněné náklady ve výši 93 980 Kč související s výrobou tepelné energie v objektu na adrese Mařákova 1089, Litomyšl (náklad ve výši 85 200 Kč za montáž automatiky MA-2P a serveropohonů na stávající plynové hořáky APH 04 PZN na teplovodních kotlích č. 2 a č. 3 v kotelně Mařákova 1089, Litomyšl, náklad ve výši 1 161 Kč za pojištění kotelny, daň z nemovitosti za objekt Mařákova 1089 ve výši 3 480 Kč a náklad v celkové výši 4 139 Kč za vodné, stočné a srážkovou vodu za objekt na adrese Mařákova 1089), přičemž výrobu tepelné energie neprovádí a touto činností tak nedodržel závazný postup při tvorbě ceny nebo při kalkulaci ceny, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Stavební bytové družstvo občanů v Litomyšli, se sídlem 17. listopadu 849, 570 01 Litomyšl, IČ: 00045730

Datum nabytí právní moci: 3. 5. 2014

Obsah

Sdílejte

Share icon