stavby VILDT s. r. o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 11552-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 22. ledna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Mariánské Lázně, na ulici Tepelská - naproti PENNY zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Bytový dům, zpevněné plochy a inž. sítě, Tepelská ulice", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 40, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost stavby VILDT s. r. o., se sídlem č. p. 352, 353 01 Drmoul, IČ 29118221

Datum nabytí právní moci: 26. 1. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 556.64 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon