Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o. – rozhodnutí k poškození středotlakého plynovodu LPE DN 90 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 01844-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 1. července 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Stará Ves nad Ondřejnicí zemní práce v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce mostu ev. č. III/4804-1 přes místní potok na silnici III/4804 za obcí Stará Ves nad Ondřejnicí", když při odebírání zeminy za pomocí strojního mechanismu došlo k poškození středotlakého plynovodu LPE DN 90, čímž došlo k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o., se sídlem Velké Albrechtice 256, 742 91 Velké Albrechtice, IČ: 64619036

Datum nabytí právní moci: 5. 3. 2014

Ke stažení

Obsah

Sdílejte