Stavby Climax s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 04383-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 8. října 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Komárov u domu č. p. 125 zemní práce v souvislosti se stavbou „Polní cesty CZ1 a interakční prvky IP13, IP14v k. ú. Komárov u Napajedel", při kterých došlo prostřednictvím ručního nářadí k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Stavby Climax s.r.o., se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 283 11 787

Datum nabytí právní moci: 28. 5. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon