STATUT s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 01757-10/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení činnost spočívající v provádění zemních prací pro pokládku kanalizace, v důsledku kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu.

Informace o účastníkovi řízení:

STATUT s.r.o., se sídlem Teplice, Josefa Hory 1858/12, 415 01 Teplice, IČO: 25007955

Datum nabytí právní moci: 16. 6. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 909.73 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon