Statoil Gas Marketing Europe AS – rozhodnutí o uložení opatření k nápravě

Číslo jednací: 09754-3/2014-ERU

Účastníkovi řízení se podle ustanovení § 18 odst. 3 písm. b) energetického zákona ukládá opatření k nápravě spočívající v povinnosti podat ve lhůtě 7 dní od právní moci tohoto příkazu žádost o uzavření smlouvy a registraci v informačním systému OTE ve smyslu ustanovení § 61 odst. 2 písm. j) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Statoil Gas Marketing Europe AS, se sídlem Forussbeen 50, Stavanger, Norské království

Datum nabytí právní moci: 12. 11. 2014

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon