STASPO, spol. s r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 08913/2015-ERU

Účastník řízení se tím, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 30. ledna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Ostrava, místní část Petřkovice, na ulici Na Landeku u domu č. p. 7/417 zemní práce na stavbě „Petřkovice, kanalizační stoka T, část B – II. a III. etapa", při kterých došlo při strojním výkopu k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 63 a dne 1. dubna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Fryčovice u domu č. p. 177 zemní práce na stavbě „Povodí Ondřejnice - odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy", při kterých došlo při strojním výkopu k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 110, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání dvou správních deliktů dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost  STASPO, spol. s r.o., se sídlem Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČ: 410 35 704

Datum nabytí právní moci: 22. 10. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 607.35 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon