Stanix Projekt s.r.o. – rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení

Číslo jednací: 02880-7/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, když dne 14. května 2012, dne 1. června 2012 a dne 18. června 2012 poškodil středotlakou plynovodní přípojku PE DN 32 a PE DN 25, čímž se dopustil spáchání tří správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Stanix Projekt s.r.o., se sídlem Kotěrova 893, 760 01 Zlín, IČ: 28252217

Datum nabytí právní moci: 8. 5. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.34 MB

Obsah

Sdílejte