STAMCOM spol. s r.o. – rozhodnutí k neoznámení změny technických parametrů provozovny držitele licence na výrobu elektřiny

Číslo jednací: 03413-8/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na výrobu elektřiny provozující výrobnu elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu provozovny ve výši 0,101 MW umístěnou v provozovně s evidenčním číslem 1 s názvem Blanická 12 na adrese Blanická 12, 787 01, Šumperk, katastrální území Jeseník, v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně po změně technických parametrů výše uvedené provozovny, ke které došlo v důsledku doinstalování 54 fotovoltaických panelů typu MY280-P o jednotkovém elektrickém výkonu 280 W v přesně nezjištěné době v období ode dne 20. května 2010 do dne 3. června 2010, neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu nejdříve ode dne 3. června 2010 do dne 12. listopadu 2013 změnu celkového instalovaného elektrického výkonu výrobny na hodnotu 0,11592 MW, nepředložil o této změně doklady a v období nejdříve ode dne 3. června 2010 do dne vydání tohoto rozhodnutí nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny č. 110911177, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost STAMCOM spol. s r.o., se sídlem Nemocniční 734/13, 787 01 Šumperk, IČ: 48394939

Datum nabytí právní moci: 23. 5. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.19 MB

Obsah

Sdílejte