STABRA CZ s.r.o. – rozhodnutí o nedodržení povinnosti předložení regulačních výkazů

Datum

Číslo jednací: 06382-6/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na distribuci elektrické energie č. 120303852 v rozporu s ust. § 20 odst. 6 energetického zákona nepředložil Energetickému regulačnímu úřadu do 30. dubna 2017 regulační výkazy dle bodu 1 přílohy č. 1 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů, za vykazovaný rok 2016, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost STABRA CZ s.r.o., se sídlem Frýdecká 819/44, 739 32 Vratimov, IČO: 496 06 816

Datum nabytí právní moci: 7. listopadu 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 341.27 KB

Obsah

Sdílejte