STABIL ENERGY s.r.o. – rozhodnutí k nesplnění povinnosti zpřístupnit spotřebiteli při informaci o konečné nabídkové ceně sdružené služby dodávky energie

Číslo jednací: 11628-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 13 odst. 2 písm. b) zákona o cenách v rámci výkonu licencované činnosti uvedl ve všech svých cenících za sdružené služby dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí pro domácnosti účinných od 1. ledna 2015 a 1. dubna 2015 pro všechny produktové řady určené široké veřejnosti a pro všechna distribuční území celkovou cenu, která zahrnovala ceny v nízkém a vysokém tarifu bez/s DPH, avšak neobsahovala informaci o stálých měsíčních platbách, čímž od blíže neurčené doby do dne 21. října 2015 nesplnil svou povinnost zpřístupnit spotřebiteli při nabídce a prodeji sdružené služby dodávky elektřiny na viditelném místě formou ceníků informaci o konečné nabídkové ceně sdružené služby dodávky elektřiny, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky, aby měl možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, dopustil spáchání správního deliktu podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. h) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost STABIL ENERGY s.r.o., se sídlem Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 24257664

Datum nabytí právní moci: 13. 1. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.1 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon