ST Energy s.r.o. – rozhodnutí o neoznámení změny podmínek pro udělení licence

Číslo jednací: 07554-7/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou s datem zahájení výkonu licencované činnosti dne 11. dubna 2011 v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně po změně podmínek pro udělení licence podle ust. § 5 energetického zákona a změny týkající se údajů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle ust. § 7 téhož zákona, neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu nejdříve ode dne 1. srpna 2011 do dne 8. srpna 2014 změnu v osobě jednatele, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ST Energy s.r.o., se sídlem Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČ: 60462523

Datum nabytí právní moci: 30. 10. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 963.94 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon