SpurnýREEF, s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 02234-9/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona při provádění činností v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy, poškodil kabelové podzemní vedení nízkého napětí, čímž účastník řízení v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

SpurnýREEF, s.r.o., se sídlem Leštinská 978/34, 789 01 Zábřeh, IČO: 06883346

Datum nabytí právní moci: 25. 5. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 198.77 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon