Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 01578-11/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o., se sídlem Dolní novosadská 516/84, 779 00 Olomouc, IČO: 26823411

Datum nabytí právní moci: 15. 8. 2019    

Obsah

Sdílejte

Share icon