Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 09197-3/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 24. října 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Řepová práce související s osazováním svodidel, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 70960399

Datum nabytí právní moci: 8. 9. 2017

Obsah

Sdílejte

Share icon