Správa nemovitostí města Jičína, a.s. – rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie

Číslo jednací: 05969-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 2 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval odběratelům dodávku tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek, které neobsahovaly všechny stanovené údaje.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost Správa nemovitostí města Jičína, a.s., se sídlem 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín, IČO: 28776658

Datum nabytí právní moci: 26. 6. 2019

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon