SPOLGAS s.r.o. – rozhodnutí o zastavení řízení

Datum

Číslo jednací: 03243-9/2018-ERU

Správní řízení vedené s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 9 písm. d) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit jakožto držitel licence na distribuci plynu tím, že v rozporu s ust. § 59 odst. 8 písm. x) energetického zákona nezpracoval a nepředal zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení své distribuční soustavy, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SPOLGAS s.r.o., se sídlem Fügnerova 1233, 440 01 Louny, IČO: 25456482

Datum nabytí právní moci: 12. 6. 2019    

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 363.1 KB

Obsah

Sdílejte