Společenství vlastníků Souhrady 6, Brno - rozhodnutí o rozkladu

Účastník řízení
Společenství vlastníků Souhrady 6, Brno
IČO
04204409
Spisová značka
05645/2020-ERU
Číslo jednací
05645-17/2020-ERU
Nabytí právní moci

Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 05645-11/2020-ERU ze dne 2. února 2021 se zrušuje a správní řízení sp. zn. OSR-05645/2020-ERU se zastavuje.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte