Společenství vlastníků Senovážná 7 – rozhodnutí k podnikání v energetických odvětvích bez licence udělené Energetickým regulačním úřadem

Datum

Číslo jednací: 09447-17/2012-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 3 odst. 3 energetického zákona podnikal v energetických odvětvích bez licence pro výrobu tepelné energie, když v období od 1. ledna 2011 do 30. června 2012 dodával tepelnou energii do objektů ve vlastnictví jiné organizace, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. a) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společenství vlastníků Senovážná 7, se sídlem Senovážná 1561/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 28646053

Datum nabytí právní moci: 12. 3. 2013

 

druhý stupeň

Ke stažení

Obsah

Sdílejte