Společenství vlastníků jednotek Selská 3766-3767, Chomutov - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 07049-16/2019-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem s obviněným z přestupku pro podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. i) energetického zákona, kterého se měl dopustit tím, že v rozporu s ust. § 62 odst. 4 písm. b) energetického zákona v odběrném místě neudržoval společné odběrné plynové zařízení, se v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společenství vlastníků jednotek Selská 3766-3767, Chomutov, se sídlem Selská 3766, Chomutov, IČO: 25494244

Datum nabytí právní moci: 22. 1. 2022

Obsah

Sdílejte

Share icon