Společenství vlastníků J. Faimonové 19/2239, Brno - rozhodnutí o rozkladu

Číslo jednací: 05391-17/2020-ERU

Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 05391-12/2020-ERU ze dne 2. února 2021 se zrušuje a správní řízení sp. zn. OSR-05391/2020-ERU se zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společenství vlastníků J. Faimonové 19/2239, Brno, se sídlem Josefy Faimonové 2239/19, 628 00 Brno – Líšeň, IČO: 28267281

Datum nabytí právní moci: 20. 12. 2021

Obsah

Sdílejte

Share icon