SPH stavby s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10113/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 1. dubna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Strážek, u nemovitosti č. p. 109 ručně zemní práce související se stavbou vodního díla „Strážek – kanalizace a ČOV", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 25 a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SPH stavby s.r.o., se sídlem Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 26230470

Datum nabytí právní moci: 20. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 366.52 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon