SPH stavby s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu provádět v ochranném pásmu činnosti, které by mohly ohrozit provoz elektrizační soustavy

Číslo jednací: 07270-4/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl v blízkosti zařízení elektrizační soustavy zemní práce, v jejichž důsledku došlo k poškození tohoto energetického zařízení, čímž účastník řízení nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost SPH stavby s.r.o., se sídlem Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 26230470

Datum nabytí právní moci: 21. 8. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 557.78 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon