SOVIS CZ, a.s. – rozhodnutí k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 32 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 01150-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 11. dubna 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Malé Svatoňovice, v ulici Nádražní u č. p. 107, zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Dostavba vodovodu a kanalizace Malé Svatoňovice", přičemž při odstraňování zbytků nefunkční kanalizace došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 32, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jejího provozu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost SOVIS CZ, a.s., se sídlem Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27532208

Datum nabytí právní moci: 13. 2. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 690.75 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon