SOLSATS, s.r.o. – rozhodnutí k poškození středotlaké plynovodní přípojky prostřednictvím zemního stroje

Číslo jednací: 07016-3/2016-ERU

Účastník řízení, společnost, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 30. září 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Rovensko pod Troskami v ulici Jiráskova u domu č. p. 214 zemní práce v souvislosti se stavbou „Rovensko pod Troskami, Jiráskova ul., kabelové vedení NN (stavba nové kabelové distribuční sítě)", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 32, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SOLSATS, s.r.o., se sídlem, Sýkořice 14, 51263 Žernov, IČO: 26003741

Datum nabytí právní moci: 16. 8. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 479.43 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon