SOLAR BK s.r.o. – rozhodnutí k povinnosti oznámit změnu podmínek pro udělení licence

Číslo jednací: 02162-10/2013-ERU

Účastník řízení jako držitel licence na výrobu elektřiny v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona nesplnil svoji zákonem stanovenou povinnost, když neprodleně neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence podle ust. § 5 výše uvedeného zákona a nepředložil o nich doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence, a nepředložil Energetickému regulačnímu úřadu nově vypracované zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení, které by odpovídaly skutečnému stavu provozoven „FVE Žíkov I" a „FVE Žíkov II", zjištěnému v den provedené kontroly Energetického regulačního úřadu dne 3. září 2012, dopustil v období nejméně od 3. září 2012 do dnešního dne spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se dopustil porušení ust. § 9 odst. 5 výše uvedeného zákona tím, že po změně technických parametrů stávajících provozoven zahájil nejpozději od 3. září 2012 výkon licencované činnosti v těchto provozovnách, a to přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. h) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost SOLAR BK s.r.o., se sídlem K Fořtovně 224/5a, 312 00 Plzeň, IČ: 29080711

Datum nabytí právní moci: 18. 4. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.42 MB

Obsah

Sdílejte