SOLAR 2 s.r.o. - rozhodnutí k nedodržení povinností držitele licence

15.02.2022, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 03694-14/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 16 odst. 1 písm. c) zákona o cenách, kterého se dopustil tím, že jako prodávající nedodržel při čerpání podpory na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen věcné podmínky, včetně pravidel a postupů pro stanovení těchto cen, jejich změn a způsobu jejich uplatňování a vyúčtování stanovené cenovým orgánem (Energetickým regulačním úřadem) podle ust. § 5 odst. 5 zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

SOLAR 2 s.r.o., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 27709167

Datum nabytí právní moci: 27. 10. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.99 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon