SOBOS CZ spol. s r.o. – rozhodnutí k poškození středotlakého plynovodu PE d 63 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 05328-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon"), prováděl dne 13. září 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Dolní Heřmanice, u domu č. p. 91, zemní práce související s realizací stavby vodního díla „Kanalizace a ČOV Dolní Heřmanice" pomocí strojního mechanizmu, přičemž došlo k poškození středotlakého plynovodu PE d 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost SOBOS CZ spol. s r.o., se sídlem Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč, IČ: 27725928

Datum nabytí právní moci: 26. 6. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 618.83 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon