Služby Nové Hrady s.r.o. – rozhodnutí k neúčtování tepelné energie podle naměřených parametrů

Číslo jednací: 05813-6/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence číslo 310100756 na výrobu tepelné energie a licence číslo 320100757 na rozvod tepelné energie v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 ve vymezeném území „Zahradní čtvrť" odběratelům tepelné energie neúčtoval dodávku tepelné energie podle údajů vlastního měřicího zařízení, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Služby Nové Hrady s.r.o., se sídlem nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hrady, IČO: 26017610

Datum nabytí právní moci: 18. 7. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon