Služby města Rychvald, spol. s. r.o. – rozhodnutí k nedodržení závazného postupu při kalkulaci ceny

Číslo jednací: 08681-22/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že při sestavování výsledných kalkulací cen tepelné energie za rok 2011 v cenových lokalitách „Rychvald byty", „Rychvald nebyty" a „Rychvald Zdravotní středisko č. p. 1537" postupoval v rozporu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách, když nedodržel bod (1.1) cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2010 ze dne 11. října 2010, k cenám tepelné energie, ve znění účinném pro rok 2011, neboť do výsledných cen tepelné energie v roce 2011 zahrnul poměrově náklady, které nejsou ekonomicky oprávněnými náklady, a to do položky „Oprava a údržba" zahrnul náklady na opravy, údržbu a vnitropodnikové opravy v celkové výši 37 359,49 Kč bez DPH, do položky „Nájem", kde uplatnil náklady za plynové zařízení o výkonu 48 kW umístěné v budově na adrese Rychvald, Orlovská 734, které nebylo předmětem nájmu po celou dobu kontrolovaného období, a jejichž výši nelze vyčíslit, do položky „Správní režie" zahrnul náklady v položkách „Školení, BOZP, revize" ve výši 903 Kč bez DPH, „Právní služby (účet 518701)" ve výši 126 Kč bez DPH, „Příspěvky na penzijní připojištění", jejichž výši nelze vyčíslit, a tedy touto činností nedodržel závazný postup při kalkulaci ceny, čímž požadoval cenu, jejíž výše a kalkulace nebyla v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen, dopustil spáchání správního deliktu podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Služby města Rychvald, spol. s r.o., se sídlem Michálkovická 41, 735 32 Rychvald, IČO: 258 25 534

Datum nabytí právní moci: 30. 6. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon