Služby města Postoloprty, s.r.o. – rozhodnutí k porušení povinnosti předložit regulační výkazy

Číslo jednací: 07568-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako držitel licence na výrobu a rozvod tepelné energie do dne vydání tohoto příkazu nepředložil Energetickému regulačnímu úřadu regulační výkazy 31_32-DK a 31_32-AP za vykazovaný rok 2013, které jsou nezbytné pro výkon jeho zákonem stanovených oprávnění, dopustil spáchání správního deliktu uvedeného v ust. § 91 odst. 1 písm. f) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Služby města Postoloprty, s.r.o., se sídlem Tyršova 626, 439 42 Postoloprty, IČ: 25012347

Datum nabytí právní moci: 26. 8. 2014

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon