Služby města Postoloprty, s.r.o. – rozhodnutí k porušení povinnosti předložit regulační výkazy

Číslo jednací: 06452-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie č. 310100416 a licence na rozvod tepelné energie č. 320100417 v rozporu s ust. § 20 odst. 6 energetického zákona nepředložil Energetickému regulačnímu úřadu do 30. dubna 2015 regulační výkazy 31, 32-DK a 31, 32-AP za vykazovaný rok 2014, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Služby města Postoloprty, s.r.o., se sídlem Tyršova 626, 439 42 Postoloprty, IČ: 25012347

Datum nabytí právní moci: 11. 8. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 462.99 KB

Obsah

Sdílejte