Služby města Cvikova s.r.o. - rozhodnutí k nevyúčtování dodávky tepelné energie

Číslo jednací: 02997-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 19 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, nevyúčtoval dodávku tepelné energie za období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 dle ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona pro odběratele tepelné energie, neboť nevystavil jednotlivé doklady o vyúčtování dodávek tepelné energie, ale provedl pouze rozúčtování dodávek tepelné energie na jednotlivé uživatele bytových jednotek.

Informace o účastníkovi řízení:

Služby města Cvikova s.r.o., se sídlem Československé armády 137, Cvikov I, 471 54 Cvikov, IČO: 25480022

Datum nabytí právní moci: 30. 6. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon