SLONKA s. r. o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 00838-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 14. září 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Ostrava - Radvanice, na ulici Matušínského 999/4 vrtací práce v souvislosti s realizací stavby „Stavební úpravy bytového domu na ul. Matušínského 2, 4 v Ostravě-Radvanicích", při kterých došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky lPE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SLONKA s. r. o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 20/142, PSČ 70200, IČ 26852659

Datum nabytí právní moci: 18. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 361.08 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon