SKATYL, spol. s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu provádět v ochranném pásmu elektrizační soustavy činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu tohoto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

Číslo jednací: 07434/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. c) energetického zákona prováděl v době okolo 15:30 hodin dne 20. dubna 2015 v Havířově - Prostřední Suché, ul. Obvodová, poblíž domu č. p. 589/17, na pozemku parc. č. 1283/9, strojním mechanismem (bagrem zn. Caterpillar 304 CR) v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy zemní práce související s rekonstrukcí plynárenského zařízení v rámci stavby „Reko MS Havířov - Hornosušká III", při kterých došlo k poškození podzemního vedení nízkého napětí 0,4 kV typ 4x35 mm2 AYKY" lžící bagru, a tím k porušení zákazu provádět v ochranném pásmu elektrizační soustavy činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost
a bezpečnost provozu tohoto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SKATYL, spol. s r.o., se sídlem Bohumínská 102/162, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČO: 64616878

Datum nabytí právní moci: 20. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 511.67 KB

Obsah

Sdílejte