Skanska a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 01288-3/2017-ERU

Účastníku řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 3. října 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Vráž, ulici Pražská, u domu č. p. 96 pomocí zemního stroje zemní práce v souvislosti s realizací stavby vodního díla „Kanalizace obce Vráž", při kterých došlo k poškození středotlakého PE plynovodu Dn 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, IČO: 26271303

Datum nabytí právní moci: 21. 2. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 369.76 KB

Obsah

Sdílejte