Skanska a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10603-3/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 23. března 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Vráž u Berouna, na ulici Pod Hájem, u nemovitosti č. p. 384 zemní práce v souvislosti se stavbou „Kanalizace obce Vráž", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 25, a dále dne 6. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Kobeřice u Brna, na ulici Újezd II., u nemovitosti č. p. 257 zemní práce v souvislosti se stavbou „Kobeřice- kanalizace a ČOV", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 63, a dále dne 21. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Krmelín, u nemovitosti č. p. 162 zemní práce v souvislosti se stavbou „Kanalizace a ČOV Krmelín", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 50, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, a tím se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost  Skanska a.s., se sídlem, Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov , IČ: 26271303

Datum nabytí právní moci: 8. 1. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 588.47 KB

Obsah

Sdílejte