Skanska a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 07173-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 24. května 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Plzeň, zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO: 26271303

Datum nabytí právní moci: 8. 7. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 318.63 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon