Skanska a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 08084-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne
29. listopadu 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Moravský Krumlov zemní práce pomocí strojního mechanismu, přičemž došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky DN 25, dále prováděl dne 6. prosince 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Moravský Krumlov zemní práce rovněž pomocí strojního mechanismu, přičemž došlo k poškození středotlakého plynovodu DN 32, a také prováděl dne 28. ledna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Lednice zemní práce pomocí strojního mechanizmu, přičemž došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky DN 25, a tím došlo ve všech případech k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání tří správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, Praha 4 - Chodov, IČ: 26271303

Datum nabytí právní moci: 20. 9. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.25 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon