Skanska a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 00837-3/2016-ERU

Skanska a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 00837-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 1. července 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Vráž, na ulici Pražská, u domu č. p. 81 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Kanalizace obce Vráž", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 26271303

Datum nabytí právní moci: 24. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 370.67 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon