Skanska a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 02872-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl:

  • dne 22. května 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení „C101.3 Komunikace – parkovací zálivy – ul. Tuřanská, Revoluční, Podlipná 1", při nichž došlo v důsledku

  • dne 25. srpna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení „Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice", při kterých došlo při ,

  • dne 20. září 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení „Stavební záměr obnovy vozovky a odvodnění komunikace v rámci akce: Brno, Škárova, Poděbradova I, Rostislavovo nám. – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", při nichž došlo při

  • dne 24. září 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení „II/602 Velké Meziříčí – ulice Sokolovská a ulice Karlov – chodníky, parkovací plochy a autobusové zálivy", při nichž

    a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání čtyř správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 26271303

Datum nabytí právní moci: 4. 4. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 647.59 KB

Obsah

Sdílejte