SILNICE GROUP a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 03367-9/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že prováděl dne 12. března 2018 u domu č. p. 15 v k. ú. Březina u Křtin, obci Březina, v blízkosti plynárenského zařízení (nízkotlaké plynovodní přípojky 1PE DN 40) činnost, v jejímž důsledku došlo v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona k poškození tohoto energetického zařízení, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SILNICE GROUP a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 62242105

Datum nabytí právní moci: 26. 6. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 593.66 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon