SILNICE ČÁSLAV- HOLDING, a.s. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení v KÚ Petrovice

Číslo jednací: 08132-8/2013-ERU

Účastník řízení je podezřelý ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterého se měl dopustit tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl dne 14. září 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Petrovice I, u domu č.p. 1, výkopové práce pro kanalizaci v přímé souvislosti s realizací stavby „Petrovice I. - odkanalizování a čištění odpadních vod", kdy došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 90, a touto činností v konečném důsledku ohrozila spolehlivost a bezpečnost jejího provozu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s. se sídlem Zbraslavice 331, 285 21 Zbraslavice, IČ: 25261282
Datum nabytí právní moci: 1. 8. 2013

Ke stažení

Obsah

Sdílejte