SILMET OIL, s.r.o. - rozhodnutí k nepředložení na výrobu a rozvod tepelné energie za vykazovaný rok 2010

Číslo jednací: 15975-5/2012-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na výrobu a rozvod tepelné energie nepředložil v termínu do 30. dubna 2011 Energetickému regulačnímu úřadu regulační výkazy 31, 32-DK a 31, 32-AP za vykazovaný rok 2010 v rozporu s ust. § 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon"), dopustil správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. f) energetického zákona a zároveň tím, že neuvedl ve výkaze 31, 32-DK za rok 2010 v cenové lokalitě Příbram údaje o tržbách a vnitropodnikových výnosech, nezahrnul do téhož výkazu v cenové lokalitě Příbram jednoho odběratele, vykázal v cenové lokalitě Příbram nemocnice Areál I, Areál II nepravdivé údaje, a dále tím, že nevykázal údaje za zdroje provozované na základě koncesované živnosti a za zdroje provozované na základě volné živnosti a rovněž nevyplnil řádně Přílohu k výkazům 31, 32-DK za rok 2010 v cenové lokalitě Příbram, a to vše v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. e) energetického zákona dopustil správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost SILMET OIL, s.r.o., se sídlem Příbram III 168, 261 01 Příbram, IČ: 26415003
Datum nabytí právní moci: 29. 4. 2013

 

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.21 MB

Obsah

Sdílejte