SEWER s.r.o. – rozhodnutí k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32 při provádění zemních prací

Datum

Číslo jednací: 07148-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 3. prosince 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Albrechtičky, u domu č. p. 207, zemní práce související se stavbou „Kanalizace a ČOV Albrechtičky", při kterých došlo prostřednictvím strojního mechanismu (bagr CAT 313) k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ustanovení  § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost SEWER s.r.o., se sídlem Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava, IČ: 25371240

Datum nabytí právní moci: 12. 8. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 564.45 KB

Obsah

Sdílejte